İLTİHABI BAĞIRSAK HASTALIKLARINDA BAĞIRSAK MİKROBİYOTASI

İLTİHABI BAĞIRSAK HASTALIKLARINDA BAĞIRSAK MİKROBİYOTASI

İltihabi bağırsak hastalıkları, uzun süreli devam eden  bir hastalık grubu olarak tanımlayabiliriz.. Bağırsakların içine bakacak olursak,  şiş ve hasarlı olduğunu görürüz. Zaman zaman iyileşme ve tekrar alevlenme atakları birbirini izler. Hastalığın şiddeti zaman içinde değişir ve hastadan hastaya farklı bir görünüm arzeder. Hastalığın aktif olduğu dönemlerde, sık sık sulu ve kanlı ishal, zayıflama, karın ağrıları ve ateşlenmeler olur.


En sık görülen iltihabi bağırsak hastalıkları tıp’ta Crohn hastalığı ve ülseratif kolit olarak adlandırılmıştır. Her yaşta görülebilir ama, ilk tanı koyma, 50 yaştan sonra nisbeten azalmaya başlar. Çocukluk çağında başlayanlarda gelişme geriliği görülebilir. Ayrıca erken yaşta hastalığa yakalananlarda, ileride kanser gelişme riskinin arttığı gözlenmiştir. Her iki hastalığın seyri farklı olmakla birlikte, bağırsak tıkanmaları, kanamalara bağlı olarak kansızlık gelişmesi, bağırsağın bir bölümünün felç olması sonucu genişleme olabilir. Tedavi edilmediği durumlarda hayatı tehdit eden durumlar ortaya çıkabilir. Her halukarda yaşam kalitesini oldukça bozan bir hastalık grubu olduğu aşikardır.


Hastalığın ortaya çıkmasında genetik etkenler ve bağışıklık sistemi üzerinde çok durulmuş ve çalışmalar yapılmıştır. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar, hastalardaki bağırsak mikrobiyotasının,  sağlıklı kişilere göre, küçük canlıların hem türü hem sayısı ve çeşitliliği yönünden oldukça farklılık arz ettiğini göstermektedir. Sonuç olarak, bağırsağımızdaki dost bakterilerin, hem oradaki mukozayı koruyucu etkilerinin ve ürettikleri yararlı metabolik son ürünlerin azalması ile hastalık yapıcı bakterilerin çoğalması sonucu, bağırsağımızın içindeki ortama zarar vererek iltihabi bir süreci başlattığı düşünülmektedir.