HARMONYLife NEDİR ?

HARMONYLife NEDİR ?

HARMONYLife Nedir?


HarmonyLife, sağlıklı yaşam ilkelerini doğal yaşamlarının bir parçası haline getirerek zinde ve sağlıklı yaşamak isteyenler içindir.

Saf, titreşim halinde bulunan bilinç okyanusudur insan;

Görür, işitir, koklar, duyar, hisseder,

Düşünür, analiz eder, karşılaştırır,

Sezer, duygulanır, güler ve ağlar.

Evrendeki her şey gibi her an akmakta ve değişmektedir.

İnsan, içinde bulunduğu âlemin bir parçasıdır; kendisidir. Bütünden ayrıştırılamaz; koparılamaz. Madde boyutuyla somutlaştırdığımız âlem ve insan, gerçekte titreşen bir enerjidir. Dolayısıyla her şey ve herkesten etkilenir, etkiler.

İçinde yaşadığımız alem ve biz  bir ahengi, harmoniyi yakalamak için yaratılmışız. Bundan uzaklaşma kaos’tur dolayısı ile hastalıktır. Sağlık denilen şey, harmoniyi yakalamaktır.

HarmonyLife, bireylerin BEDEN, ZİHİN, DUYGU ve RUH sağlığının bütünsel, birbirlerini tamamlayan ve birbirlerinden ayrılamaz bir bütün olduklarına inanır. Bireylerin sağlıkları konusunda gelişim ve çözüm arayışlarında harekete geçmelerini sağlar.

​​HarmonyLife;

“Sağlıklı Beslenme” düzeninin oluşturulması,

Vücudun “Detoks” yeteneğinin iyileştirilmesi,

“Egzersiz” ve aktivitelerinin düzenlenmesi

Yaşantılarında karşılaştıkları stres ve kaygı ile “Ruhsal Yolculuk” dediğimiz hayatta varoluş amacımız doğrultusunda başa çıkma yöntemlerinin öğretilmesi,

Ve bunlarla birlikte sağlıklı bir “Mutfak” kültürünün geliştirilmesine destek sağlayan bir yaklaşım biçimidir. Sağlıklı yaşam becerilerini kalıcı olarak hayatlarının bir parçası haline getirmelerini amaçlar.

HarmonyLife, bedenin kendisini iyileştirebilme yeteneğine ve durumu sürdürebilme kabiliyetine sahip olduğu düşüncesinden hareket eder. Modern yaşam tarzının beraberinde getirdiği hastalık üreten yaşam tarzının değiştirilmesi ve sağlığın yeniden kazanılması için size doğal iyileşme yöntemleri sunar…